Психиатрична терапия на тревожно депресивни разтройства

Тревожно депресивни разтройства.При това разстройство тревожността и депресията се срещат едновременно,но нито едно от тях не е толкова интензивно,че да се постави една от двете диагнози.Медикаментозното лечение е както при тревожност и при депресия в съответстващи на състоянието дози.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118