Психиатрична терапия на страхови състояния

Страхът е един от най-честите емоционални реакции при здравите хора,където изпълнява защитни функции.Съществува и болестен страх, където неговата защитна стойност се загубва. Фобията е повтарящ се ирационален страх и желание за избягване на конкретни обекти,дейности или ситуации.Фобийният страх е ирационален и неговият обект не представлява реална опасност и това добре се осъзнава. Личността изпитва трудности да контролира този страх и често се опитва да избяга,ако има възможност за това.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118