Семейна психотерапия

Психотерапията представлява психологичен лечебен метод,който на емоционално,когнитивно и поведенческо ниво влияе върху психичните и психосоматичните разстройства или преосмисля жизнените проблеми на пациента.Семейната психотерапията е вид психотерапия и се състои в съзнателен активен процес на взаимдействие с психологични вербални и невербални средства върху поведенческите разстройства и състояние на душевно страдание с цел да се постигне хармония в фамилното функциониране.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118