Психиатрична терапия на психози

Психозата е тежко психично разстройство, при което е налице качествена разлика от нормалния психичен живот. При нея неправилното възприемане на действителността се изразява в неправилно отношение към нея и от там в неадекватно приспособяване, т.е. в несъответно поведение. Психозата се характеризира със загубване на контакт с реалността и дълбоко нарушаване на връзките с другите хора, което е причина за социалната дезадаптация на субекта.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118