Психиатрична терапия

Психиатричната терапия.Съвременният подход към психичните разстройства е био-психо-социален, тоест съчетаване на медикаментозно лечение и психо-социална рехабилитация.След уточняване на вида на психичното разстройства и съответната за него медикаментозна терапия, пациентът получава психологична подкрепа / по преценка и психотерапия/, както и социална оценка и помощ при разрешаване на социалните проблеми.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118