Сесия за психосоциална рехабилитация

Психосоциалната рехабилитациа цели нарастване на самостоятелността и трудовата дейност на пациента при намаляваща степен на подкрепа. Целта е страдащия от психично разстройство да получава помощ и да живее в естествената си среда-в семейството,в дома си, а не да пребивава дълго в институция.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118