Психичен статус

Диагностичната оценка на псхиатричния пациент се основава на интерпретация на много данни.Психичният статус има за цел да разкрие налични разстройства в психичното функциониране, да се разкрият евентуални отклонения-симптоми, от които впоследствие да се изграде синдромална характеристика на психичното разстройство при конкретен пациент.Възприета е доста стриктна последователност при изследване на психичния статускоято гарантира пълнотата на обхващане на всички психични футкции-описание на външния вид, двигателна активност, мимика,невербални комуникативни сигнали, ориентация, възприятно-представна дейност, мисловен процес,емоции и воля,внимание, памет и интелект.Освен психиатрично интервю се използват и съответните тестове.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118