Психиатрична експертна оценка

Целите на главната психиатрична оценка са няколколко:
  • да се постави психиатрична диагноза
  • да се съберат данни, които да се употребят за формулировката по случая
  • да се състави първоначален лечебен план с особено внимание към всички незабавни интервенции, които могат да послужат за повишаване на безопасността на пациента или, ако става въпрос за преоценка на пациента след дълъг период на лечение, за ревизиране на лечебният план с оглед на новите перспективи, разкрити при оценката
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118