Психиатрична експертиза

Специалистът психиатър дава експертно становище относно диагнозата, актуалния психичен статус, необходимостта и вида на лечението и във връзка с това на прогноза на психичното разстройство и необходимостта от поддържащо лечение. При нужда се прави оценка и на трудоспособността и необходимостта от социална подкрепа. В съдебната психиатрия изготвят експертиза във връзка с необходимостта от задължително лечение, носене на накателна отговронст, дее способност, свидетеска годност, упражняване на родителски права и др.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118