Откриване на деменции

Деменцията според СЗО е „синдром, дължащ се на болест на мозъка,обикновено от хронично или прогресиращо естество, при който се увреждат множесто висши корови футкции,включително памет,мислене, ориентация,разбиране,смятане,възможгност за заучаване, език и съждение. Когнитивните увреди обикновено се придружават, а понякога се предшестват от отслабване на контрола върху емоциите и деградация на соцалното поведение и мотивацията. Деменцията се среща при Болест на Алцхаймер,при мозъчносъдовата болест и др. Деменцията предизвиква дефинитивно снижение на интелектуалните функции и обикновено разстройства изпълнението на ежедневните дейности от личния бит. Деменциите у нас са чести и заболелите възлизат на над 100 000 души.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118