Оценка на тревожност

Тревожността е абнормно и силно чувство на напрежение и страх,често съпроводено от физиологични признаци/изпотяване,напрегнватост,диспнея и тахикардия/,съмнения относно реалността и естеството на заплаха, както и способността за справяне с нея.Днес тревожността е е главен медицински проблем.Тревожните разстройство засягат над 16% от населението в развитите страни и имат значителна социална тежест.Едно от най-често срещано тревожно разстройство е Паническото разстройство и агорафобия.Паническото разстройство се състои от рекурентни,неочаквани панически /или тревожни/ пристъпи, придружени от поне 1 месечно или повече постоянна загриженост от поява на нов пристъп,страх от последствията от нов пристъп.Агорафобията е усложнение на Паническото разстройство,при което страдащият изпитва страх от пребиваване на места,където не може да получи помощ или не може бързо да излезе_открити многолюдни прдтранства,супермаркет,кино,кръстовища и др./Тази голяма група на разстройства се лекува с комбинация от медикаменти и индивидуална психотерапия.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118