Оценка на риск от опасност за болния или околните

След събиране на обективни анамнестични данни и снемане на подробен психичен статус, специалистът психиатър преценява доколко поведението на пациента е болестно мотивирано и би обусловило авто- или хетероагресивни действия.При наличие на опасно болестно мотивирано поведение и когото липсва съзнание за болест и има отказ за лечение от страна пациента, тогава се прилагат задължителни медицински мерки по Закона за здравето.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118