Интервю за функциониране в семейството

Функционирането в семейството е един от важните фактора за социалната адаптация на пациента и е показател за това доколко е пълноценна постигнатата ремисия.Функционирането в семейството може да се определя и със самооценъчни тестове.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118