Интервю с близки на болния

Интервюто с близки на болния е много важен етап от психиатричната анамнеза.Тъй като страдащите от психично разстройство нямат критично отношение към заболяването си,обективната анамнеза ,събрана от близките, дава ценни сведения за началото на страданието, за изживяванията и поведението на пациента,както и за неговото цялостно функциониране.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118