Проследяване на ефекта от медикаментозното лечение

Едно от най-важните дейности на психиатричната помощ е проследяване на ефекта от медикаментозното лечение. Това става отново със събиране на нови анамнестични данни, снемане на психичен статус и изпозване на клинични скали.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118