Дейности

В Амбулаторията за специализирана медицинска помощ по психиатрия се извършват следните дейности-събиране на анамнестични данни,снемане на психичен статус,оценка на психичното състояние с клинични скали, диагноза и лечение на психични разстройства- психози,депресии, тревожно-депресивни разстройства, паническо разстройства,деменции.Въз основа на тези данни са извършват и съдебнопсихиатрични експертизи относно вменяемост и дееспособност, родителска годност, необходимост от задължително или принудително лечение,мнение за трудоспособността. При необходимост се извършват кризисни интервенции , психологично консултиране и психотерапия.Психиатрична помощ се оказва и по договор,сключен с НЗОК.
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118