Headerbild

Приемни часове

Приемните часова са всеки вторник, сряда и четвъртък от 17 - 19 часа
Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118