Headerbild

За мен

Румяна Василева Бояджиева


Образование:

1970 – 1976 V гимназия ”Дим. Полянов” в гр. Варна
1970 – 1976 Медицински институт- Варна .
Диплома № 03355

Следдипломна квалификация:

1985 Специалност психиатрия
Диплома № 29445
1992–1993 Пълен курс на обучение по Позитивна психотерапия
1992 и 1997 Две части на обучението по Терапия на възможностите
1995 Курс по психодраматични техники в подхода към зависимостите
1998 Участие в обучение за домашното насилие, огранизирано от фондация “Отворено общество”
2000 Въведение в когнитивната терапия
2000 Семинар “Има ли отговори в подхода към паниката и депресията”
2001 Семинар “Деменцията – скритият проблем на хилядолетието. Съвременни диагностични методи и терапевтични подходи”
2001 Обучителен семинар на тема”Изграждане на служби в помощ на жени, преживели насилие”
от 1995 до 2007 Обучение по индивидуална психоанализа- лектор д-р Бенц от Швейцария
от 1997 до 2003 Обучение по групова психоанализа- д-р Колет- Норвегия
1994 1994 Специализация за работа в екип и психодинамичен подход при лечението на психичните разстройства- Кантонална психиатрична болница в Листал- Швейцария

Професионален опит:

1977-1980 ІІІ Районна поликилника-Бургас-ординатор
от 1980 до сега Главен асистент към Катедрата по психиатрия и медицинска психология при Медицински университет- Варна
от 1983 до 2005 Завеждащ І-во женско психиатрично отделение към МБАЛ “Света Марина”- Варна
от 2005 до сега Лекар психиатър в Първа психиатрична клиника към МБАЛ „Св.Марина”-Варна
от 2000 Председател на Управителния съвет “Асоциацията за психосоциална защита “Адаптация”- Варна
от 2007 Управител на „Защитено жилище за лица с психични разстройства”-Варна
от 2000 до 2005 Консултант – психиатър в Асоциация “SOS- семейство в риск”

Членство в обществени организации:

Българска психиатрична асоциация
Колегиум „Частна психиатрия”
Европейска психиатрична асоциация

Д-р Румяна Бояджиева, Варна 9002, ул."Илинден" 1 - Медицински комплекс "Хелиос", тел.: 0888 306 118